Om homeopati

Homeopati er ein behandlingsmetode kor ein nyttar homeopatiske medisiner.Ein kan bruka homeopati både ved akutte og kroniske plager,og folk i alle aldre kan ha nytte av det.

Homeopati er ein heilhetleg og individuell form for behandling,Det betyr at ein fokusere på heile mennesket som har plagene og ikkje berre enkeltsymptomer.Dette gjer at ein treng god tid under konsultasjonane for å få med alt rundt plagene.

Homeopati blir brukt både ved fysiske og meir følelsesmessige /mentale plager.Det som ofte skjer etter ein vellukka behandlig med homeopati er at det kjem ein bedring på alle plan ,også energimessig.

Homeopati set i gong kroppens egne ressurser til å lega seg sjølv.