Barn

Barn i alle aldre kan ha god nytte av homeopati.

Eg har lang erfaring i å behandle barn,og det gjeld heilt fra spedbarnstid til ungdomstid.

Plagene kan vera av ulik art ,både akutte og kroniske.

Eksempler på plager eg ofte blir oppsøkt for når det gjeld barn er;

Stadige,gjentatte infeksjoner

Astma,allergi og eksem

Søvnplager

Sengeveting

Adferdsforstyrrelser

Engstelse og uro

Fordøyelsesplager

Kolikk

 

Min erfaring er at ungar reagere ofte veldig raskt ,godt og varig på homeopatisk behandling.

Det er ein mild behandling kor du stimulere barnets eget immunforsvar .